Cunya, Eduardo, Óscar Baltuano, y Patricia Bedregal. 2022. «Implementación e na ed e comunicación ontrol ara nstrumentos e n aboratorio e técnicas analíticas ucleares». nforme Científico Tecnológico 13 (1):95-109. https://revistas.ipen.gob.pe/ict/article/view/42.