(1)
Cunya, E. .; Baltuano, Óscar .; Bedregal, P. . Implementación e na ed e comunicación ontrol ara nstrumentos e n aboratorio e técnicas analíticas ucleares. Informe Científico Tecnológico 2022, 13, 95-109.